image

TÜRK İSLAM TARİHİ İLKLER

image
Ekleyen Tahsin
10 Mart 2014
Güncel

TÜRK İSLAM TARİHİNDE İLKLER.

*      Türkler İslamiyet’e ilk kez Talas Savaşı sonrasında girmeye başlamışlardır.

*      İlk  Türk–İslam devleti  Mısırda kurulan Tolunoğulları’dır.

*      Tarihte Orta Asya da kurulan  ilk Türk–İslam devleti, Karahanlılardır.

*      Türk–İslam Tarihi’nde, kervansaray, hastane, medrese ve kümbet gibi yapıların ilk örneklerini veren devlet Karahanlılardır.

*      Türk-İslam tarihinde posta teşkilatını ilk temellerini atan Karahanlılardır.

*      Karahanlılar, Eski Türk devlet geleneği olan ikili yönetim sistemini uygulayan son Türk devletidir.

*      Gazneliler, en parlak dönemini Gazneli Mahmut Dönemi’nde yaşamışlardır.

*      Türk–İslam Tarihi’nde, Sultan unvanını alan ilk hükümdar, Gazneli Mahmut’tur.

*      Türk-İslam tarihinde Padişah ünvanını kullanan ilk hükümdar Alp Tekin’dir.

*      Gazneliler, halifeliğin koruyuculuğunu üstlenen ilk Türk-İslam devletidir.

*      Pasinler Savaşı, Türk-İslam Tarihi’nde Bizans ile Anadolu için  yapılan ilk savaştır.

*      Türklerin, İslam Dünyası’nın siyasi liderliğini ele geçirdikleri ilk olay, 1055 yılında Abbasi Halifesi’nin Şii Büveyhoğulları’nın baskısı altına girmesi üzerine, halifenin Tuğrul Bey’i yardıma çağırması ile olmuştur.

*      Anadolu’da ilk Türk beylikleri Malazgirt Savaşı’ndan sonra kurulmuştur.

*      Anadolu’nun Türkleşme ve İslamlaşma süreci Malazgirt Savaşı’yla başlamıştır.

*      Anadolu’da ilk kez Türkiye tarihini başlatan olay, Malazgirt Savaşı olmuştur.

*      Moğolları tarihte yenen ilk Türk devleti Memlüklü  devletidir.

*      Moğolları tarihte durduran Memluklu devletidir.

*      Kut anlayışı görülmeyen tek Türk devleti Memlüklülerdir.

*      Hicaz bölgesine hakim olan ilk Türk devleti İhşitlerdir.

*      Anadoluya hakim olan Moğol devletleri İlhanlı ve Timur devletidir.

*      Hindistanda kurulan Moğol devleti Babürlerdir.

 

*      Türkçeyi resmi dil olarak kullanan Karahanlılar, Memlüklüler ve Karamanoğullarıdır.

*      Türk–İslam devletlerinde, hükümdar ve vezirden sonra gelen en büyük yetkili devlet adamı, Has Hacip’tir. 

*      Türk İslam Mimarisinin sentezi Kümbetlerdir.   

*      Türk İslam Edebiyatının ilk örneği Kutadgu Bilig dir. 


 

0 Yorum

Blog Kategoriler

Tweet

Son Yorumlar

image
Atatürk İlkeleri
Ali: Türkiye Cumhuriyeti siyasi tarihi, Osmanlı İmparatorluğuyı yıkarak Atatürk ve silah arkadaşları tarafından inşa edilmiş bir devlet olan Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurtuluş Savaşı ile başlar.
image
KPSS Tarih Konu Anlatımlı
Elif: Geçtiğimiz yıllardaki Tarih soruları yorum gerektiren öncüllü sorulardan oluşuyor ve adaylar bu sorularda zorlanıyorlardı. Artık Tarih soruları öncüllü sorular azaltılarak karşımıza çıktı.
image
KPSS Tarih Konu Anlatımlı
Fatih: Tarih testine çalışan adaylara tavsiyem: Son yıllarda uzun paragraflardan oluşan yorum sorularının yerini almaya başlayan daha kısa ve bilgi gerektiren soruları dikkate alarak artık Tarih sorularının soruyu okuyarak...

Facebook

Resim Galerisi

Sen doğmadan önce ne olduğunu bilmemek hep çocuk kalmaktır.
- Cicero -